Nelson Mandelatuin /Transvaalbuurt

In het Nelson Mandelapark liggen 28 tuinen direct achter de achtertuinen van de President Steijnstraat.

De tuin wordt beheerd door de tuincommissie. 
Aanmelden voor een tuintje:
E-mail nelsonmandelatuin@gmail.com 

Er is een wachtlijst van 25 personen (status per 27 feb. 2019); de wachttijd wordt geschat op 5-8 jaar.

Tuincomissie bestaat uit:

Lori Evans, penningmeester en vertegenwoordiger in de Stichting Doe-Tuinen