Cornelia Westendorptuin

Aan de zuidkant van de gemeentelijke kweektuinen aan de Kleverlaan ter hoogte van de Van Dortstraat liggen 90 Doe-tuinen naast de schooltuinen en de Groene Leerwerkplaats van EcoSol. 

Er is een wachtlijst van 40

Contact:
Mevrouw D.van Rietbergen 
Telefoon 023 5254060  
E-mail: dvr@hccnet.nl

De leden van de tuincommissie zijn: 
Voorzitter: Wybe Dekker
Secretaris: Dorien van Rietbergen
Penningmeester: Maria Warren
Lid: Jorica Baars
Lid: Frans Broes
Vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting: Dorien van Rietbergen