Abel / Kees Buné tuin

(Let op, dit is niet de Volkstuinvereniging Abel Tasman!)

Tussen de Westelijke Randweg en de Abel Tasmankade ligt aan het Houtmanpad, naast nr. 27, dit complex van 22 Doe-tuinen. 

U kunt zich weer aanmelden voor een Doe-tuin. Er is een wachtlijst van 10 tuinen.
Contact voor aanmelding: Thea Horstman, tmfhorstman@gmail.com  

De tuincommissieleden zijn :
voorzitter: Swaan van Barschot
secretaris: Thea Horstman
penningmeester: Eric-Jan van Zijl
Vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting: Swaan van Barschot