Abel / Kees Buné tuin

(LET OP, dit is niet de Volkstuinvereniging Abel Tasman! ! )

Tussen de Westelijke Randweg en de Abel Tasmankade ligt aan het Houtmanpad, naast nr. 27, dit complex van 22 Doe-tuinen. 

U kunt zich weer aanmelden voor een Doe-tuin. Er is een wachtlijst van 10 tuinen.
Contact voor aanmelding: Thea Horstman, tmfhorstman@gmail.com  

De tuincommissieleden zijn :
voorzitter: Thea Horstman
secretaris: vacature
penningmeester: Eric-Jan van Zijl
Vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting: