Abel / Kees Buné tuin

(Let op, dit is niet de Volkstuinvereniging Abel Tasman!)

Tussen de Westelijke Randweg en de Abel Tasmankade ligt aan het Houtmanpad, naast nr. 27, dit complex van 22 Doe-tuinen. 

Omdat er een wachtlijst van 19 personen is hebben we helaas moeten besluiten een wachtlijst STOP in te stellen.

Zondag 3 juli 2022 : Gluren bij de Buren. 10 Strings Shuffle trad 3 x op, onderstaand een foto impressie :

Sfeer impressie :


Contact voor aanmelding: Thea Horstman, tmfhorstman@gmail.com  

De tuincommissieleden zijn :
voorzitter: Swaan van Barschot
secretaris: Thea Horstman
penningmeester: Eric-Jan van Zijl
Vertegenwoordiger in het bestuur van de stichting: Swaan van Barschot