Koepelkathedraal Doe-tuinen

Informatie over de inrichting Bottemanneplein. Helaas voorlopig geen plek voor Doe-tuinen. Klik hier verder.

Aerial impression via de gemeente Haarlem. 20 januari 2023

Locatie


Gaat het nog wel over groen en het Bottemanneplein?


Emmaplein versus Bottemanneplein


In maart en april 2020 heeft de Gemeente inspraakbijeenkomsten gehouden over de inrichting van het terrein rond de Koepelkathedraal. In deze 1ste fase ging het slechts over een klein onderdeel, namelijk de inrichting van het Bottemanneplein. Buurtbewoners bleken zeer geïnteresseerd te zijn om mee te mogen denken. Ook wij waren van de partij. Helaas was alles on-line, dus was er minder onderlinge interactie als normaal. Wij hebben als Stichting helaas moeten constateren dat er op dat ‘kleine’ stukje van het totaal plan geen ruimte was voor het creëren van doe-tuintjes. Maar wij blijven dit project volgen en hebben door onze deelname de contacten met de buurt en de ambtenaren van de Gemeente Haarlem verstevigd. In het Haarlems Dagblad van 4 november 2021 (zie onderstaand) wordt nadere toelichting gegeven over de huidige stand van zaken.

koepelkathedraal Bavo Haarlem

18 november 2019 was er een infoavond over het nieuw te ontwikkelen stadspark rondom de Nieuwe Bavo, de Koepelkathedraal.

In een eerdere fase van dit project van de Gemeente Haarlem waren er al een aantal denkrichtingen getoond aan belangstellenden. Wij zagen mogelijkheden voor wellicht een aantal Doe-tuinen. Onderstaand geven we een beeld van een viertal van die denkrichtingen. Op onderstaande plaatje staat een concept-uitwerking en die aandachtige lezer kan men enige inbeeldingsvermogen al een aantal Doe-tuintjes herkennen. Het geheel is in nog zeer premature stadium. Een lid van ons bestuur heeft zich samen met een vertegenwoordiger van ons dichtbijgelegen Nassautuin complex aangemeld bij de Werkgroep die de plannen nader gaat bespreken en hopelijk ook gaat uitwerken. Hopelijk gaat de werkgroep in 2020 van start.