Koepelkathedraal Doe-tuinen

18 november 2019 was er een infoavond over het nieuw te ontwikkelen stadspark rondom de Nieuwe Bavo, de Koepelkatherdraal.

In een eerdere fase van dit project van de Gemeente Haarlem waren er al een aantal denkrichtingen getoond aan belangstellenden. Wij zagen mogelijkheden voor wellicht een aantal Doe-tuinen. Onderstaand geven we een beeld van een viertal van die denkrichtingen. Op onderstaande plaatje staat een concept-uitwerking en die aandachtige lezer kan men enige inbeeldingsvermogen al een aantal Doe-tuintjes herkennen. Het geheel is in nog zeer premature stadium. Een lid van ons bestuur heeft zich samen met een vertegenwoordiger van ons dichtbijgelegen Nassautuin complex aangemeld bij de Werkgroep die de plannen nader gaat bespreken en hopelijk ook gaat uitwerken. Hopelijk gaat de werkgroep in 2020 van start.

Recht tegenover de ingang Doe-tuintjes ?
Markant punt waar meer groen broodnodig is …..

Een aantal van de mogelijke denkrichtingen