Financiën

Naast de kleine jaarlijkse bijdrage van onze tuinders, is extra geld altijd welkom. Personen met een groen hart kunnen dat doen door middel van schenkingen.

Schenkingen voor de Doe-tuinen zijn van harte welkom. De regeling  ‘sociaal belang behartigende instelling’  (SBBI) is van kracht, waardoor de Stichting, tot een bepaald bedrag, is vrijgesteld van schenkbelasting, zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.


Een gift komt dus geheel ten goede aan de Doe-tuinen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aanschaf van middelen die uit de jaarlijkse bijdrage niet mogelijk zijn,  Mocht u besluiten tot een schenking, het bankrekeningnummer van de stichting vindt u onder onze contactgegevens

Daarnaast schrijven wij fondsen aan voor een geldelijke bijdrage bij de ontwikkeling en ingebruikneming van nieuwe complexen.

Onderstaand fondsen en organisaties die ons financieel ondersteunen en waar wij heel blij mee zijn :

Ars Donandi, Mevrouw A.Th. Vogler fonds :

De baten van het fonds komen ten goede aan instellingen op het gebied van mensen die extra steun kunnen gebruiken, en instellingen op gebied van behoud van en onderwijs over landgoederen en natuurschoon.