Home

Wij hanteren de basisregels om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

(Bron Rijksoverheid.nl)

Voor meer info : Corona

Doelstelling :

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem bestaat sinds 2005. Doe-tuinen zijn oorspronkelijk een initiatief van de gemeente Haarlem en werden dus door de gemeente beheerd. In januari 2006 werd het beheer overgedragen aan de Stichting, opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers in overleg met de gemeente.

Een complex Doe-tuinen bestaat uit kleine moestuintjes van gemiddeld 25 vierkante meter en daar kan men zonder al te grote tijdsinvesteringen, op bescheiden schaal, zelf groenten, vruchten en bloemen kweken.

Op ieder complex coördineert en regelt een tuincommissie de dagelijkse gang van zaken. Iedere tuincommissie is met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem. 

De Doe-tuinen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met een gemeenschappelijke belangstelling voor tuinieren en de natuur. Men deelt er ervaring en kennis met elkaar. Een Doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de praktijk kennis op te doen over natuur en milieu. Het geeft steeds meer mensen voldoening om dicht bij huis op natuurlijke wijze groenten en bloemen te kweken.

De tuinen zijn groene trefpunten, die het recreatief, het natuurlijk en het sociaal maatschappelijk gebruik van het openbaar groen in Haarlem mede mogelijk maken. Een belangrijk punt is ook het opdoen van informatie en deze kennis uitdragen naar het groen in de wijken ter verbetering van de leefomgeving van Haarlem.

Een Doe-tuin is ook een heel goede manier om kinderen spelenderwijs de liefde voor de natuur bij te brengen en te laten zien hoe je op natuurlijke wijze kunt tuinieren.

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, net zoals het bevorderen van de gezondheid. Gebruik van vergif is dan ook verboden.

Onze tuinen zijn in hun geheel een vrijwilligersproject. Dat betekent dat we met zijn allen alle tuincomplexen beheren en onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren. “Samen Doen in het Haarlemse Groen!”

Van deelnemende tuinders vragen wij het volgende:

  • respecteren van het tuinreglement.
  • meehelpen aan het algemeen onderhoud, hand- en spandiensten verrichten waar nodig.
  • deelnemen in bepaalde werkteams, zoals voor maaien en onderhoud handgereedschap.
  • goed onderhouden van de eigen tuin.

En: indien nodig /gevraagd zelf een rol spelen binnen de tuincommissie.

Aanvullende informatie : Meer over Doe-tuinen