Home

De Doe-tuinen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met een gemeenschappelijke belangstelling voor tuinieren en de natuur. Men deelt er ervaring en kennis met elkaar. Het geeft steeds meer mensen voldoening om dicht bij huis op natuurlijke wijze groenten en bloemen  te verbouwen. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, net zoals gezondheid. Gebruik van vergif is dan ook verboden.

Onze tuinen zijn in hun geheel een vrijwilligersproject. Dat betekent dat we met zijn allen het tuincomplex beheren onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren. “Samen Doen in het Haarlemse Groen!

Een Doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de praktijk kennis op te doen over natuur en milieu. Een tuincommissie coördineert en regelt de dagelijkse gang van zaken. De tuincommissie is met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem. 

De tuinen zijn groene trefpunten, die zowel het recreatief, natuurlijk als  het sociaal maatschappelijk gebruik van het openbaar groen in Haarlem  mede mogelijk maken. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, net zoals het bevorderen van de gezondheid.  Het opdoen van informatie en deze kennis uitdragen naar het groen in de wijken ter verbetering van de leefomgeving van Haarlem.

Een Doe-tuin is ook een heel goede manier om kinderen spelenderwijs de liefde voor de natuur bij te brengen en te laten zien hoe je op natuurlijke wijze kunt tuinieren.

Doe-tuinen zijn kleine moestuintjes van gemiddeld 25 vierkante meter en daar kan men zonder al te grote tijdsinvesteringen, op bescheiden schaal, zelf  groenten, vruchten en bloemen kweken. 
Een Doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de praktijk kennis op te doen over natuur en milieu…

Als deelnemer heb je nu recht op een eigen tuin waar je naar eigen inzicht op natuurlijke wijze groenten kan verbouwen en bloemen kan kweken.
Wat vragen wij van deelnemende tuinders?

  • respecteren van het tuinreglement.
  • meehelpen aan het algemeen onderhoud, hand- en spandiensten verrichten waar nodig.
  • deelnemen in bepaalde werkteams, zoals voor maaien en onderhoud handgereedschap.
  • onderhouden van de eigen tuin: regelmatig onkruid wieden en schoffelen. 
  • indien nodig /gevraagd zelf een rol spelen binnen de tuincommissie.

De stichting  “Doe-Tuinen Haarlem” bestaat sinds 2006, de eerste Doe-tuin in Haarlem was “de Schotertuin” in 1993. Er zijn nu 7  Doe-tuincomplexen: de Schotertuin, de Cornelia Westendorptuin, de Poelbroektuin, de Abel Tasman / Kees Bunetuin, de Nelsonmandelatuin, de Nassautuin en De Componist. De complexen zijn verschillend van grootte. Het kleinste complex omvat 13 tuintjes, het grootste 180 tuintjes. De stichting beheert op zeven verschillende complexen in Haarlem ongeveer 500 kleine moestuintjes. 


Aanmelding/inschrijving voor een tuin?
Als u belangstelling heeft om ergens een tuintje te huren kunt u contact op nemen met de tuincommissie van het betreffende tuincomplex. Wij hebben geen centrale aanmelding of inschrijving.
Ieder complex heeft een eigen tuincommissie die de toewijzing regelt.

Er zijn nu 7 Doe-tuincomplexen:
1. Abel/Kees Bunétuin (22 tuinen)
2. De Componist (15 tuinen)
3. Cornelia Westendorptuin (88 tuinen)
4. Nassautuin/Leidsebuurt (18 tuinen) 
5. Nelson Mandelatuin/Transvaalbuurt (28 tuinen)
6. Poelbroektuin (144 tuinen) 
7. Schotertuin/Haarlem Noord (180 tuinen)

Alle gegevens + aanmeldingsadressen vindt u door op de link Overzicht complexen te klikken.

Meer Doe-tuinen? 
In Haarlem is sinds 2006 de Stichting Doe-Tuinen actief. Doe-tuinen zijn blijkbaar een succes, zo’n groot succes dat we niet kunnen niet voldoen aan de vraag. Simpeler gezegd, er staan meer dan 200 mensen op de wachtlijsten en dat betekent dat mensen soms pas na jaren in aanmerking komen voor een Doe-tuintje. 

Wilt u ook graag een Doe-tuintje maar hebt u geen zin om jaren te wachten? De gemeenteraad heeft in november 2010 een motie aangenomen rond uitbreiding van het aantal Doe-tuinen. Die motie heeft nog niet tot uitbreiding van het aantal Doe-tuinen geleid. 
Als u een Doe-tuintje wilt, geven wij u in overweging de gemeente Haarlem een mail te sturen met een verzoek om meer Doe-tuinen. Een concept voor zo’n mail vindt u hier, klik hier voor de concept mail. Uw gegevens moet u natuurlijk zelf invullen. U kunt de mail verder aanpassen, zelf een mail opstellen kan natuurlijk ook. 

Het emailadres waar u uw verzoek naar toe kunt sturen is: 
griffiebureau@haarlem.nl