Home

DE INDISCHE BUURTTUIN WORDT OP 12 SEPTEMBER OFFICIEEL GEOPEND

Kijk voor meer info op onze Nieuwspagina : nieuws (klik hier)

Aanvullende MEDEDELING mbt Corona per 1 juli 2020:

Richtlijn 1 vervalt: er zijn meer mensen op de Doetuinen toegestaan, maar uitsluitend om te tuinieren en niet om te picknicken.

Verder blijven de overige maatregelen van kracht:

Met name het toiletgebruik moet worden vermeden, want het handhaven van de hygienische maatregelen daar is te moeilijk en het virus is niet weg.

Over het Coronavirus :

1. Ga niet met meer dan één persoon naar je Doe-tuin. (lees bovenstaande aanvulling)

2. Houd anderen bij de Doe-tuin op minimaal 1,5 meter afstand.

3. Gebruik handschoenen en/of was vooraf thuis je handen.

4. Was je handen na gebruik van gereedschap.

5. Neem zoveel mogelijk eigen gereedschap mee.

6. En neem gereedschap ook weer mee terug naar huis.

7. Vermijd gebruik van toilet op de tuin.

8. Let verder op alle adviezen van de overheid en volg die op.

Voor onze Turkse Doe-tuiners :

CORONAVIRUS TEDBİRLERİ:
1- Bahçelerinize 1 kişiden fazla gitmeyin. 2- Diğer kişilerle aranızda 1,5 metre mesafe bırakın. 3- Eldiven kullanın ya da gelmeden önce ellerinizi yıkayın. 4- Bahçe malzemelerini kullandıktan sonra ellerinizi yıkayın. 5- Mümkünse kendinize ait bahçe malzemelerinizi getirip kullanın. 6- Kendi malzemelerinizi tekrar evinize götürün, burada bırakmayın. 7- Bahçedeki tuvaleti kullanmaktan kaçının. 8- Hükümetin verdiği tüm tavsiyelere dikkat edin ve uygulayın

Voor onze Arabische Doe-tuiners:

Klik op onderstaande link, juist nu in dit Corona tijdperk voor interessante informatie:

https://doetuinenhaarlem.nl/handige-links/

================================================================================================

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem bestaat sinds 2005. Doe-tuinen zijn oorspronkelijk een initiatief van de gemeente Haarlem en werden dus door de gemeente beheerd. In januari 2006 werd het beheer overgedragen aan de Stichting, opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers in overleg met de gemeente.

Een complex Doe-tuinen bestaat uit kleine moestuintjes van gemiddeld 25 vierkante meter en daar kan men zonder al te grote tijdsinvesteringen, op bescheiden schaal, zelf groenten, vruchten en bloemen kweken.

Op ieder complex coördineert en regelt een tuincommissie de dagelijkse gang van zaken. Iedere tuincommissie is met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem. 

De Doe-tuinen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met een gemeenschappelijke belangstelling voor tuinieren en de natuur. Men deelt er ervaring en kennis met elkaar. Een Doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de praktijk kennis op te doen over natuur en milieu. Het geeft steeds meer mensen voldoening om dicht bij huis op natuurlijke wijze groenten en bloemen te kweken.

De tuinen zijn groene trefpunten, die het recreatief, het natuurlijk en het sociaal maatschappelijk gebruik van het openbaar groen in Haarlem mede mogelijk maken. Een belangrijk punt is ook het opdoen van informatie en deze kennis uitdragen naar het groen in de wijken ter verbetering van de leefomgeving van Haarlem.

Een Doe-tuin is ook een heel goede manier om kinderen spelenderwijs de liefde voor de natuur bij te brengen en te laten zien hoe je op natuurlijke wijze kunt tuinieren.

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, net zoals het bevorderen van de gezondheid. Gebruik van vergif is dan ook verboden.

Onze tuinen zijn in hun geheel een vrijwilligersproject. Dat betekent dat we met zijn allen alle tuincomplexen beheren en onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren. “Samen Doen in het Haarlemse Groen!”

Van deelnemende tuinders vragen wij het volgende:

  • respecteren van het tuinreglement.
  • meehelpen aan het algemeen onderhoud, hand- en spandiensten verrichten waar nodig.
  • deelnemen in bepaalde werkteams, zoals voor maaien en onderhoud handgereedschap.
  • goed onderhouden van de eigen tuin.

En: indien nodig /gevraagd zelf een rol spelen binnen de tuincommissie.

NIEUWSGIERIG NAAR
ONZE ACTUELE VACATURES?
KLIK HIER!

Aanmelden/inschrijven als gebruiker van een tuin?

Als u belangstelling heeft om ergens een tuintje tegen een kleine vergoeding te kunnen gebruiken kunt u contact op nemen met de tuincommissie van het betreffende tuincomplex. Wij hebben geen centrale aanmelding of inschrijving.

Op ieder complex regelt de eigen tuincommissie de toewijzing.

Er zijn nu 8 Doe-tuincomplexen ( totaal 507 tuintjes) :
1. Abel/Kees Bunétuin (22 tuinen)
2. De Componist (15 tuinen)
3. Cornelia Westendorptuin (87 tuinen)
4. Nassautuin/Leidsebuurt (18 tuinen) 
5. Nelson Mandelatuin/Transvaalbuurt (28 tuinen)
6. Poelbroektuin (144 tuinen) 
7. Schotertuin/Haarlem Noord (188 tuinen)
8. Indische Buurttuin (5 tuinen) Satelliet van Cornelia Westendorptuin

Alle gegevens + aanmeldingsadressen vindt u door op de link Overzicht complexen te klikken.

Meer Doe-tuinen? 
In Haarlem is sinds 2005 de Stichting Doe-Tuinen actief. Doe-tuinen zijn blijkbaar een succes. Zo’n groot succes dat we niet kunnen voldoen aan de vraag. Simpeler gezegd, er staan meer dan 200 mensen op de wachtlijsten en dat betekent dat mensen soms pas na jaren in aanmerking komen voor een Doe-tuintje.
Wilt u ook graag een Doe-tuintje maar hebt u geen zin om jaren te wachten? De gemeenteraad heeft in november 2010 een motie aangenomen rond uitbreiding van het aantal Doe-tuinen. Die motie heeft nog niet tot uitbreiding van het aantal Doe-tuinen geleid.
Als u een Doe-tuintje wilt, geven wij u in overweging de gemeente Haarlem een mail te sturen met een verzoek om meer Doe-tuinen.

Het e-mailadres waar u uw verzoek naar toe kunt sturen is: 
griffiebureau@haarlem.nl