Contact

Stichting Doe-Tuinen Haarlem
E-mail: doetuinen@gmail.com
Website www.doetuinenhaarlem.nl
Bank IBANnummer: NL57 INGB 0001 2404 00 te Haarlem
RSIN nummer 814865008
De Bestuursleden van onze Stichting doen onbezoldigd hun werkzaamheden en ontvangen daar geen vergoedingen voor.

Wilt u de folder van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem downloaden?