Contact

en aanvullende info over de Stichting :

Voor het aanmelden als deelnemer / gebruiker van een Doe-tuin, gelieve een keuze te maken uit één van onze negen complexen. Op de pagina van dat betreffende complex kunt u lezen of er eventueel een wachtlijst is en hoe en waar u zich kunt aanmelden.

Voor alle andere informatie :

Stichting Doe-Tuinen Haarlem
E-mail: doetuinen@gmail.com
Website www.doetuinenhaarlem.nl

Postadres : Santpoorterstraat 12, 2023 DC, Haarlem

Bank IBANnummer: NL57 INGB 0001 2404 00 te Haarlem
RSIN nummer 814865008

KvK Handelsregister nummer 34232986
De Bestuursleden van onze Stichting doen onbezoldigd hun werkzaamheden en ontvangen daar geen vergoedingen voor.

Motie Doe-tuinen Gemeenteraad Haarlem 2010 :

Wilt u de folder van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem downloaden?

Onze jaarverslagen :

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021