Wie zijn wij?

De stichting overkoepelt zeven zelfstandige tuincomplexen en kent een algemeen reglement voor het gebruik van alle Doe-tuinen. Ieder tuincomplex kiest een eigen tuincommissie en kent een op het algemeen reglement afgestemd eigen reglement. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van 4 personen die niet gebonden zijn aan een bepaalde tuin en een algemeen bestuur waarin iedere tuin met 1 zetel vertegenwoordigd is.

Doelstelling:

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem
– biedt de mogelijkheid om in de praktijk, dicht bij huis, kennis op te doen over natuur en milieu
– beheert en exploiteert kleine tuintjes 
– beheert “Groene trefpunten” zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten 
– bevordert de sociale samenhang in de wijken 
– heeft een belangrijke activeringsfunctie

Geschiedenis
Op 16 maart 1993 is in het Schoterbos door de gemeente Haarlem, afdeling Natuur&Landschap de eerste Doe-tuin opgericht. Deze Doe-tuin was direct een succes en al gauw kwamen er op meerdere plaatsen in Haarlem Doe-tuinen. In 2005 heeft de gemeente echter, in het kader van bezuinigingen en privatisering van het stedelijk beheer, besloten om de Doe-tuinen af te stoten. De tuinders werd gevraagd zelf een stichting op te richten die de taken van de gemeente kon overnemen. Dat hebben we gedaan en op 9 september 2005 is de Stichting Doe-Tuinen opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Schenkingen
De Stichting Doe-Tuinen beheert inmiddels zo’n 500 tuintjes, verdeeld over 7 complexen in Haarlem. 
Het bestuur van de Stichting en van de tuincomplexen wordt gerund door vrijwilligers. Naast de jaarlijkse bijdrage door de tuinders zijn er geen andere inkomsten. 

Schenkingen van mensen die de Doe-tuinen een warm hart toedragen zijn van harte welkom. De regeling  ‘sociaal belang behartigende instelling’  (SBBI) is van kracht, waardoor de Stichting, tot een bepaald bedrag, is vrijgesteld van schenkbelasting, zie voor meer informatie de website van de belastingdienst.
Een gift komt dus geheel ten goede aan de Doe-tuinen en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de aanschaf van middelen die uit de jaarlijkse bijdrage niet mogelijk zijn,  Mocht u besluiten tot een schenking, het bankrekeningnummer van de stichting vindt u onder onze contactgegevens

Financieel Reglement, klik hier.

Bestuurssamenstelling 
Dagelijks bestuur 
Voorzitter: Wybe Dekker
Secretaris: Ton van Angeren
Penningmeester: André Kronenburg
Deskundig lid:  Joost Post 

Algemeen bestuur
Abel/Kees Bunétuin; 
Marjon Bruins 

Cornelia Westendorptuin; 
Dorien van Rietbergen

Nassautuin;
Elly Rutenfrans 

Nelson Mandelatuin;
Lori Evans

Poelbroektuin;
Hein Kramers 

Schotertuin; 
Hans Bronstring

Componist;
Patrick Binnewijzend