Wie zijn wij?

De stichting overkoepelt negen zelfstandige tuincomplexen en kent een algemeen reglement voor het gebruik van alle Doe-tuinen. Ieder tuincomplex kiest een eigen tuincommissie en kent een op het algemeen reglement afgestemd eigen reglement. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van 4 personen die niet gebonden zijn aan een bepaalde tuin en een algemeen bestuur waarin iedere tuin met 1 zetel vertegenwoordigd is.

Doelstelling:

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem
– biedt de mogelijkheid om in de praktijk, dicht bij huis, praktische kennis op te doen over natuur en milieu
– beheert groene trefpunten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
– bevordert de sociale samenhang in de wijken en de bio-diversiteit
– stelt moestuintjes van circa 25 m2 beschikbaar

Geschiedenis
Op 16 maart 1993 is in het Schoterbos door de gemeente Haarlem, afdeling Natuur&Landschap de eerste Doe-tuin opgericht. Deze Doe-tuin was direct een succes en al gauw kwamen er op meerdere plaatsen in Haarlem Doe-tuinen. In 2005 heeft de gemeente echter, in het kader van bezuinigingen en privatisering van het stedelijk beheer, besloten om de Doe-tuinen af te stoten. De tuinders werd gevraagd zelf een stichting op te richten die de taken van de gemeente kon overnemen. Dat hebben we gedaan en op 9 september 2005 is de Stichting Doe-Tuinen opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Financiën :
De Stichting Doe-Tuinen beheert inmiddels ruim 536 tuintjes, verdeeld over 9 complexen in Haarlem. Het bestuur van de Stichting en van de tuincomplexen wordt gerund door vrijwilligers. Naast de jaarlijkse kleine bijdrage van € 25 door onze tuinders zijn er geen andere structurele inkomsten. 

Zie voor meer info onze pagina: Financiën

Bestuurssamenstelling 

Dagelijks bestuu
Voorzitter : Marian Janssen
Vice-voorzitter : Wybe Dekker
Secretaris : Petra Lodewijk
Penningmeester & webmaster : André Kronenburg

Algemeen bestuur
Abel/Kees Bunétuin 
Swaan van Barschot

Cornelia Westendorptuin 
Dorien van Rietbergen

Nassautuin
Annemarieke van Dijk

Nelson Mandelatuin
Lori Evans

Poelbroektuin
Gerard Hameteman

Schotertuin
Thea Kaandorp

De Componist Tuin
vacature

Buurttuin de Papegaai
Patrick Binnewijzend

Deskundige leden
Joost Post, (mede) oprichter Doe-tuinen
Dik Vonk, oud stadsecoloog