Stichting Doe-tuinen

De stichting Doe-tuinen overkoepelt negen zelfstandige tuincomplexen en kent een algemeen reglement voor het gebruik van alle Doe-tuinen. Ieder tuincomplex kiest een eigen tuincommissie en kent een op het algemeen reglement afgestemd eigen reglement. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van 4 personen die niet gebonden zijn aan een bepaalde tuin en een algemeen bestuur waarin iedere tuin met 1 zetel vertegenwoordigd is.

Doelstelling

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem:

  • biedt de mogelijkheid om in de praktijk, dicht bij huis, praktische kennis op te doen over natuur en milieu
  • beheert groene trefpunten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten 
  • bevordert de sociale samenhang in de wijken en de bio-diversiteit
  • stelt moestuintjes van circa 25 m2 beschikbaar

Geschiedenis

Op 16 maart 1993 is in het Schoterbos door de gemeente Haarlem, afdeling Natuur&Landschap de eerste Doe-tuin opgericht. Deze Doe-tuin was direct een succes en al gauw kwamen er op meerdere plaatsen in Haarlem Doe-tuinen. In 2005 heeft de gemeente echter, in het kader van bezuinigingen en privatisering van het stedelijk beheer, besloten om de Doe-tuinen af te stoten. De tuinders werd gevraagd zelf een stichting op te richten die de taken van de gemeente kon overnemen. Dat hebben we gedaan en op 9 september 2005 is de Stichting Doe-Tuinen opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Financiën

De Stichting Doe-Tuinen beheert inmiddels ruim 536 tuintjes, verdeeld over 9 complexen in Haarlem. Het bestuur van de Stichting en van de tuincomplexen wordt gerund door vrijwilligers. Naast de jaarlijkse kleine bijdrage van € 25 door onze tuinders zijn er geen andere structurele inkomsten. 

Zie voor meer info onze pagina: Financiën

Bestuurssamenstelling 

Dagelijks bestuu
Voorzitter : Marian Janssen
Vice-voorzitter : Wybe Dekker
Secretaris : Petra Lodewijk
Penningmeester & webmaster : André Kronenburg

Algemeen bestuur
Abel/Kees Bunétuin 
Thea Horstman

Cornelia Westendorptuin 
Dorien van Rietbergen

Nassautuin
Annemarieke van Dijk

Nelson Mandelatuin
Lori Evans

Poelbroektuin
Gerard Hameteman

Schotertuin
Thea Kaandorp

De Componist Tuin
vacature

Buurttuin de Papegaai
Patrick Binnewijzend

Deskundige leden
Joost Post, (mede) oprichter Doe-tuinen
Dik Vonk, oud stadsecoloog

Achtergrond

De Stichting Doe-Tuinen Haarlem bestaat sinds 2005. Doe-tuinen zijn oorspronkelijk een initiatief van de gemeente Haarlem en werden dus door de gemeente beheerd. In januari 2006 werd het beheer overgedragen aan de Stichting, opgericht door een groep enthousiaste vrijwilligers in overleg met de gemeente.

Een complex Doe-tuinen bestaat uit kleine moestuintjes van gemiddeld 25 vierkante meter en daar kan men zonder al te grote tijdsinvesteringen, op bescheiden schaal, zelf groenten, vruchten en bloemen kweken.

Op ieder complex coördineert en regelt een tuincommissie de dagelijkse gang van zaken. Iedere tuincommissie is met één lid vertegenwoordigd in het Bestuur van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem. 

Ontmoetingsplek

De Doe-tuinen zijn een ontmoetingsplek voor mensen met een gemeenschappelijke belangstelling voor tuinieren en de natuur. Men deelt er ervaring en kennis met elkaar. Een Doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de praktijk kennis op te doen over natuur en milieu. Het geeft steeds meer mensen voldoening om dicht bij huis op natuurlijke wijze groenten en bloemen te kweken.

De tuinen zijn groene trefpunten, die het recreatief, het natuurlijk en het sociaal maatschappelijk gebruik van het openbaar groen in Haarlem mede mogelijk maken. Een belangrijk punt is ook het opdoen van informatie en deze kennis uitdragen naar het groen in de wijken ter verbetering van de leefomgeving van Haarlem.

Een Doe-tuin is ook een heel goede manier om kinderen spelenderwijs de liefde voor de natuur bij te brengen en te laten zien hoe je op natuurlijke wijze kunt tuinieren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt, net zoals het bevorderen van de gezondheid. Gebruik van vergif is dan ook verboden.

Vrijwilligersproject

Onze tuinen zijn in hun geheel een vrijwilligersproject. Dat betekent dat we met zijn allen alle tuincomplexen beheren en onderhouden en zo voor en met elkaar een mooie plek in de natuur creëren. “Samen Doen in het Haarlemse Groen!”

Van deelnemende tuinders vragen wij het volgende:

  • respecteren van het tuinreglement
  • meehelpen aan het algemeen onderhoud, hand- en spandiensten verrichten waar nodig
  • deelnemen in bepaalde werkteams, zoals voor maaien en onderhoud handgereedschap
  • goed onderhouden van de eigen tuin

En: indien nodig /gevraagd zelf een rol spelen binnen de tuincommissie.

Aanvullende informatie : Meer over Doe-tuinen