Buurttuin De Papegaai (in voorbereiding)

Leuk stuk uit de Wijkkrant Amsterdamse buurten :

Beste Buurtbewoner bij speeltuin De Papegaai,

Wij zijn van plan om het terrein naast het gebouw van De Papegaai mooier te maken door het opnieuw inrichten van de groenstrook naast de zes tuinbakken. Wij willen graag de zes tuinbakken uitbreiden met 20 buurtmoestuintjes van ongeveer 20 vierkante meter, zodat het terrein voortaan onderhouden wordt door de buurtbewoners in plaats van door het speeltuinbestuur. Wij, dat zijn: speeltuinvereniging De Papegaai en Stichting Doe-tuinen en de afdeling Vastgoed, met ondersteuning van de
Wijkraad Amsterdamse Buurten. De gemeente Haarlem blijft eigenaar van de grond. De buurtbewoners en stichting Doe-tuinen beheren de buurt-moestuintjes en het gemeenschappelijke gedeelte: composthoop, voetpad enz. Er komt een gebruiksovereenkomst met de afdeling vastgoed.

WE HOUDEN U OP DE HOOGTE!

Alleen maar gras ……
En zo kan het gaan worden ….. Dit is een foto van één van onze acht complexen namelijk de Nelson Mandelatuin in de Patrimoniumbuurt