Nieuws

De Indische Buurttuin wordt op 12 september officieel geopend.

De feestelijke opening 21 maart van de Indische Buurttuin ging helaas niet door. Gepland staat nu een kleinschalige opening op 12 september 2020 om 10 uur. Helaas alleen voor genodigden = besloten bijeenkomst voor sponsoren, doe-tuiners, politici, wijkraad, werkgroep Groen en Dagelijks Bestuur doe-tuinen. Dus helaas geen grootschalig buurtfeest voor buurtbewoners en belangstellenden. Wel kunnen op 12 september buurtbewoners (op afspraak) van 12 – 14 uur door leden van de werkgroep Groen een rondleiding krijgen.

Op zoek naar iets “anders” :

Links naar interessante sites : handige-links

Moestuintips

  1. Afharden. Aan het begin van de maand begin je met het afharden van alle plantjes die vanaf half mei buiten uitgeplant worden.
  2. Water geven. Vergeet niet alle zaailingen water te geven. Ook als ze pas uitgeplant zijn hebben ze water nodig om te wennen aan hun nieuwe groeiomgeving.
  3. Maak rekken voor de bonen en andere klimmers als muizenmeloen en augurken.
  4. Dek de aardbeien af met een net om te voorkomen dat de vogels je vruchten opeten. Doe dit zodra de eerste bloemen verschijnen. Kies niet voor zwarte netten, de vogels zien ze niet en kunnen er in verstrikt raken.
  5. Knijp de toppen uit de tuinbonen en controleer dagelijks op luizen.
  6. Blijf onkruid wieden. Alles wat je nu weg haalt krijgt geen kans om zaad te vormen waardoor je straks minder werk hebt.
  7. Zaailingen uitdunnen. De zaailingen die vorige maand zijn gezaaid kunnen uitgedund worden als ze 3 centimeter groot zijn.
  8. Zoek naar slakken en stuur ze de rimboe in. Ergens ver weg… In Juni/Juli zijn we ermee klaar.

Insectenhotels :

Motie Doe-tuinen van de Gemeenteraad Haarlem:

================================================================================================

Al wat ouder nieuws, maar voor ons nog actueel is de motie van de PvdA uit 2010 waarin gepleit wordt voor meer doe-tuinen. De motie werd door alle Haarlemse fracties gesteund, maar leverde geen concreet resultaat. Totdat we door een tip van welzijnsorganisatie DOCK een oud schoolplein in het versteende Haarlem-Noord konden omtoveren tot een buurttuin/annex doe- tuincomplexje

Kijk bij https://doetuinenhaarlem.nl/overzicht-complexen/indische-buurttuin/

Daarnaast zijn we gevraagd om de komende jaren mee te denken over en mee te werken aan de ontwikkeling van doe-tuinen op twee andere plaatsen in Haarlem.

Zie : https://doetuinenhaarlem.nl/koepel-kathedraal-doe-tuinen/ en https://doetuinenhaarlem.nl/overzicht-complexen/buurttuin-de-papegaai-in-voorbereiding/

Gezien de hoeveelheid voorbereidend werk en de partijen waarmee overeenstemming moet worden bereikt, zal dat tot maximaal een nieuw complex per jaar leiden; naast behoud en beheer van de bestaande complexen!

Wel zijn onze nieuwe Doe-tuiners druk bezig om hun tuinen, maar ook het hele complex mooier en groener te maken. Uiteraard gaan we alsnog de officiële opening organiseren. Wanneer dat wordt is nog onvoorspelbaar, maar zo gauw het kan, zullen we dat op vele manieren bij velen bekend gaan maken. Als het nog dit najaar gaat lukken zullen er zeker al de eerste resultaten van alle groene inspanningen nog mooier te zien zijn.