Nieuws

DE INDISCHE BUURTTUIN WORDT OP 12 SEPTEMBER OFFICIEEL GEOPEND

Op zaterdag 12 september zal (onder voorbehoud) wethouder Jur Botter het grote naambord van de Indische Buurttuin onthullen. Buurtkinderen zullen de waterpomp in gebruik nemen met ‘Twee emmertjes water halen’ en hierbij zal onze voorzitter Wybe Dekker een kort toespraakje houden namens de Stichting Doe-Tuinen.
Uiteraard zijn de vijf nieuwe Doetuinders aanwezig, het dagelijks bestuur, de sponsors van Ymere, medewerkers van Dock, NME/Steenbreek, de gemeente Haarlem, de wijkraad. Er is live music en hapjes en drankjes.
Het officiële gedeelte is van 10.00 – 11.30 uur, alleen toegankelijk voor een kleinschalig gezelschap.
Van 12.00 – 14.00 uur zijn de buurtbewoners van harte welkom voor een rondleiding door de werkgroep Groen in een ‘Indische buurttuin in volle bloei’. Er zijn dan ook speciale groene activiteiten: geveltuinen, kruidentuin enz. Bij de succesvolle ‘plantjesmarkt’ op 23 mei konden al ca. 50 buurtbewoners genieten van hun mooie buurttuin.

Voor meer info over de Indische Buurttuin : Indische-buurttuin (klik hier)

Trots op ons complex de Poelbroek, met een prachtig artikel in het Haarlems Dagblad van 23 juli 2020 :

Op zoek naar iets “anders” :

Links naar interessante sites : handige-links

Moestuintips

  1. Afharden. Aan het begin van de maand begin je met het afharden van alle plantjes die vanaf half mei buiten uitgeplant worden.
  2. Water geven. Vergeet niet alle zaailingen water te geven. Ook als ze pas uitgeplant zijn hebben ze water nodig om te wennen aan hun nieuwe groeiomgeving.
  3. Maak rekken voor de bonen en andere klimmers als muizenmeloen en augurken.
  4. Dek de aardbeien af met een net om te voorkomen dat de vogels je vruchten opeten. Doe dit zodra de eerste bloemen verschijnen. Kies niet voor zwarte netten, de vogels zien ze niet en kunnen er in verstrikt raken.
  5. Knijp de toppen uit de tuinbonen en controleer dagelijks op luizen.
  6. Blijf onkruid wieden. Alles wat je nu weg haalt krijgt geen kans om zaad te vormen waardoor je straks minder werk hebt.
  7. Zaailingen uitdunnen. De zaailingen die vorige maand zijn gezaaid kunnen uitgedund worden als ze 3 centimeter groot zijn.
  8. Zoek naar slakken en stuur ze de rimboe in. Ergens ver weg… In Juni/Juli zijn we ermee klaar.

Insectenhotels :

Motie Doe-tuinen van de Gemeenteraad Haarlem:

================================================================================================

Al wat ouder nieuws, maar voor ons nog actueel is de motie van de PvdA uit 2010 waarin gepleit wordt voor meer doe-tuinen. De motie werd door alle Haarlemse fracties gesteund, maar leverde geen concreet resultaat. Totdat we door een tip van welzijnsorganisatie DOCK een oud schoolplein in het versteende Haarlem-Noord konden omtoveren tot een buurttuin/annex doe- tuincomplexje

Kijk bij https://doetuinenhaarlem.nl/overzicht-complexen/indische-buurttuin/

Daarnaast zijn we gevraagd om de komende jaren mee te denken over en mee te werken aan de ontwikkeling van doe-tuinen op twee andere plaatsen in Haarlem.

Zie : https://doetuinenhaarlem.nl/koepel-kathedraal-doe-tuinen/ en https://doetuinenhaarlem.nl/overzicht-complexen/buurttuin-de-papegaai-in-voorbereiding/

Gezien de hoeveelheid voorbereidend werk en de partijen waarmee overeenstemming moet worden bereikt, zal dat tot maximaal een nieuw complex per jaar leiden; naast behoud en beheer van de bestaande complexen!