17 september 2022 Open Doe-tuindag : De presentaties van Marcel Smeenk en Falco Bloemendal

HOE WORDT DE DOE-TUIN MEER EEN BUURT-TUIN? Tips en ervaringen ter inspiratie

Buurt-opbouwwerker Marcel Smeenk van DOCK had ooit een Doe-tuin en zit nu als opbouwwerker in de voormalige school De Horizon, waar het schoolplein deels buurttuin, deels Doe-tuincomplexje is geworden. DOCK maakt deel uit van een coöperatie van organisaties voor zorg en welzijn onder de nieuwe naam Van Hier Haarlem.
Waardoor is de Indische Buurt bekend geworden sinds pakweg een half jaar? Haarlem is de meest versteende stad van Nederland, en daarin is de Indische Buurt Noord het meest versteende deel. Gemeentebestuur had een coalitieplan, Wijkraad – werkgroep Groen, partners in de wijk hebben meegedacht. En een plan gemaakt, maar wie moesten ze daarbij betrekken? Het was bekend dat de Stichting Doe-tuinen een grote wachtlijst had o.a. met wachters woonachtig in de Indische buurt.
Er ontstond een plan om de gemeente mee te krijgen, ten eerste door 1.500 tegels uit het schoolplein te halen met wethouder Snoek en diverse vrijwilligers, en bestuurders van Stichting Doe-tuinen. De opening van de buurttuin werd verricht door wethouder Botter. Die wees op belang ervan in het kader van droogte, hittestress, wateroverlast, levensverwachting in deze en andere buurten, klimaatverandering. Er kwamen naast een algemeen buurttuingedeelte 5 Doe-tuinen voor buurtbewoners die ook met de buurttuin zelf mee willen doen qua klussen , activiteiten en ideeën. Met know-how van Stichting Doe-tuinen. Er kwam samenwerking met toenmalige secretaris Ton van Angeren, die fondsen wist te vinden. De stichting schonk een waterpomp. Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met meerdere organisaties, waaronder Stichting Doe-tuinen.
Er zijn veel kinderactiviteiten en er zijn klussendagen, een plantenmarktje via een vrijwillige tuinder/kweker; er is een inleverpunt bij tegelwipacties. Dit kan een voorbeeld voor elders zijn. Er zijn open maandagmiddagen. Er is samenwerking met organisaties die passen in ons geheel; dit leidt tot meer activiteiten.

Hoe kunnen wij meer echte buurttuinen vormen?

Zie een Doe-tuincomplex als deel van een buurt/omgeving in ontwikkeling. Zorg dat je op de hoogte raakt daarvan, via de wijkraad of andere verbanden, hou je ogen en oren open. De Schotertuin is een mooi voorbeeld: daar is Noordersportpark/Schoterbos heringericht met meer routes, functies, intensiever gebruik. En zo kun je meer (bouw-)zones in de gaten houden, zoals aan de Orionweg, en de Sportweg. Die plannen zijn nu actueel, hou dat in de gaten via website gemeente Haarlem. Maak gebruik van inspraak en denk mee. Ook de Doe-tuin in het Nelson Mandelapark kan bij de nieuwe ontwikkelingen rond de oude bakkersfabriek en Spaarneboog betrokken worden. Sta letterlijk open voor de buurt, en open zeker 1x per week; niet slechts een jaarlijkse open dag maar vaker met een leuke activiteit erbij. En maak dat goed bekend. Sta ook open voor je buren, en andere partners. Maak gebruik van een onderlinge appgroep om info te delen en onderlinge ontmoetingsactiviteiten te stimuleren. Bied je tuin aan voor zaken waar de buurt van kan meegenieten: optredens en muziek, dichters, mensen uit de buurt, Gluren bij de Buren, ( waar al enkele doe-tuinen aan mee hebben gedaan) , een leerzame workshop geven op tuingebied, een ruilmarkt , ook voor de buurt. Maak zo je maatschappelijke functie, je sociale functie groter en belangrijker. Dan sta je ook sterker naar de gemeente met haar plannen en wensen. En doe mee met andere vergroeners in uw eigen buurt. Je hebt een Doe-tuin, maar je woont in een buurt. Jullie sterke punten zijn: jullie hebben kennis en ervaring met planten en groenten.

Falco Bloemendal gaf onderstaande interessante presentatie over bijen vriendelijk tuinieren

Download de presentatie van Falco Bloemendal

Dit vind je misschien ook leuk...