Stichting Doe-Tuinen Haarlem

Stichting Doe-tuinen in Platform Groen

Sinds februari 2023 is de Stichting Doe-tuinen vertegenwoordigd in het Platform Groen. Het Platform Groen is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse groene belangenorganisaties in de gemeente Haarlem. Het platform bestaat nu 3 jaar en...

Onderzoek naar plant-bodem interacties bij de Doe-tuinen

Een viertal studenten van Future Planet Studies van de Universiteit van Amsterdam heeft een onderzoek gedaan naar plant-bodem interacties op een aantal van onze Doe-tuincomplexen.Het is natuurlijk heel leuk, dat er vanuit studenten van...

Interview Dik Vonk

In de nieuwsbrief van de Kweektuinen een interessant interview met onze oud-stadsecoloog Dik Vonk over zijn passie : Nachtvlinders. Ook in de nieuwsbrief een mooi verhaal van Arjan de Pater van NME.

Actie Wesseling Tuinen

Alweer zes jaar geleden besloot Wesseling Tuinen geen geld meer uit te geven aan kerstkaarten, maar het bedrag te schenken aan een goed doel. Inmiddels is het traditie om drie genomineerde goede doelen kenbaar te maken en klanten, lezers en trouwe volgers te laten bepalen wie de cheque ter waarde van €750,00 van Wesseling Tuinen overhandigd krijgt.