Meer over Doe-tuinen

Aanmelden/inschrijven als gebruiker van een tuin?

Als u belangstelling heeft om ergens een tuintje tegen een kleine vergoeding te kunnen gebruiken kunt u contact op nemen met de tuincommissie van het betreffende tuincomplex. Wij hebben geen centrale aanmelding of inschrijving.

Op ieder complex regelt de eigen tuincommissie de toewijzing.

Er zijn nu 9 Doe-tuincomplexen ( totaal 528 tuintjes) Het is ons streven ieder jaar een nieuw complex te openen.

Alle gegevens + aanmeldingsadressen vindt u door op de link Overzicht complexen te klikken.

Wilt u de folder van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem downloaden? Dat kan!

Meer Doe-tuinen? 
In Haarlem is sinds 2005 de Stichting Doe-Tuinen actief. Doe-tuinen zijn blijkbaar een succes. Zo’n groot succes dat we niet kunnen voldoen aan de vraag. Simpeler gezegd, er staan meer dan 200 mensen op de wachtlijsten en dat betekent dat mensen soms pas na jaren in aanmerking komen voor een doe-tuintje.
De gemeenteraad heeft in november 2010 een motie aangenomen rond uitbreiding van het aantal Doe-tuinen. (Zie onderstaand de link naar de motie.)
Ondanks regelmatig goed overleg met de Gemeente blijft de ruimte voor uitbreiding, mede door het woning tekort en de ruimte daarvoor nodig, lastig. Daarom richten wij onze blik op kleine versteende plekken in Haarlem, die we mede kunnen vergroenen door het maken van een beperkt aantal doe-tuinen.
Op de pagina : “Overzicht complexen” kunt u zien dat wij daardoor de achtste doe-tuin (Indische buurttuin) hebben kunnen ontwikkelen. Het negende complex, Buurttuin De Papegaai, is septemer 2021 officieel geopend. En voor een mogelijk tiende complex zijn wij aangeschoven in de commissie Koepelkathedraal Park, waar we wederom een aantal doe-tuinen hopen te gaan realiseren. En voor hopelijk ons elfde complex hebben wij ons aangemeld bij Recreatieschap Spaarnwoude, om wellicht doe-tuintjes te realiseren in het munitiebos achter Ford Benoorden Spaarndam. Maar andere tips voor een mooie plek in Haarlem zijn altijd van harte welkom.
Kijk voor meer informatie op overzicht-complexen

Hier kunt de oorspronkelijke door alle fracties van de Gemeenteraad aangenomen motie-doetuinen nog eens rustig op uw gemak terug lezen.